Hoofdstuk 11 Kruistabellen

11.1 Intro

In een kruistabel worden de frequenties van twee variabelen gezamelijk getoond. Deze variabelen zijn categorisch, met een nominaal of ordinaal meetniveau. De tabel toont de frequentieverdeling van de ene variabele voor elke categorie van de andere variabele en vice versa. Om de samenhang tussen de twee categorische variabelen te quantificeren kun je phi statistiek of Cramer's V gebruiken, en om te toetsen of het verband statistisch significant is kun je de chi-kwadraattoets gebruiken.

11.1.1 Voorbeeld dataset

Voor dit voorbeeld zullen we de politieke partij en media dataset gebruiken. Deze dataset bevat informatie over de voorkeuren van kiezers van bepaalde politieke partijen voor een bepaald medium.

11.2 jamovi

Klik in het tabblad “Analyses” op “Frequencies”. Vervolgens staat onder het kopje Contingency tables de optie “Independent Samples - Chi-square test of association”. Hier kun je de twee variabelen specificeren die je in de rijen en kolommen van de kruistabel wilt hebben. Nu verschijnt er direct een tabel met onderaan de chi-kwadraat toets. Iedere regel telt nu één keer mee, maar als dat niet is wat je wil, sleep dan een variabele die de frequentie aangeeft naar Counts (optional), omdat deze variabele aangeeft hoevaak de combinatie voorkomt Indien je extra informatie wilt opvragen, kun je dat doen bij Statistics, Cells of Plots. Bij Statistics kun je bijvoorbeeld ook phi of Cramer’s V aanklikken, bij Cells kun je percentages opvragen of de verwachte waarden per cel en bij Plots kun je een staafdiagram maken om de data te visualiseren.

Hieronder zie je de achterliggende R syntax van de kruistabel zonder extra opgevraagde informatie.

jmv::contTables(
    formula =  ~ partij:media,
    data = data)

11.3 R

Met het rosetta package kun je gebruik maken van crossTab om een kruistabel te maken en de bijbehorende chi-kwadraat toets te zien en de waarde van Cramer’s V.

rosetta::crossTab(Politiek_Media$partij,Politiek_Media$media)

11.4 SPSS

In SPSS kun je kruistabellen maken via “Descriptive Statistics” en “Crosstabs”. Ook hier kun je allerlei extra opties aanvinken via de menu’s aan de zijkant. Automatisch krijg je alleen de kruistabel zelf. Onder “Statistics” kun je de chi-kwadraat toets en de effectmaten phi en Cramer’s V aanvinken. In de Syntax ziet dat er dan als volgt uit.

CROSSTABS
  /TABLES=partij BY media
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /STATISTICS=CHISQ PHI
  /CELLS=COUNT
  /COUNT=ROUND CELL.

Als je alleen de kruistabel wilt, dan haal je simpelweg de regel met /STATISTICS uit je syntax. Wil je bijvoorbeeld de verwachte waarden toevoegen, dan kun je bij /CELLS achter COUNT ook nog EXPECTED schrijven.