Hoofdstuk 10 Coefficient Alpha

10.1 Intro

Coefficient Alpha, beter bekend als Cronbach’s Alpha, is een maat voor de interne consistentie, en kan als er aan bepaalde assumpties wordt voldaan de betrouwbaarheid van een set items bepalen. Een andere maat waarvoor minder strenge eisen gelden is McDonalds Omega, die in jamovi en R ook worden getoond wanneer je Alpha opvraagt.

10.1.1 Voorbeeld data

Dit voorbeeld gebruikt één van de datasets uit de Rosettat Stats package, namelijk “pp15”. (Zie Hoofdstuk 3 voor informatie over de datasets en 4 over een uitleg hoe je datasets moet importeren). Uit deze dataset gaan we de Coefficient Alpha uitrekenen voor een groep items over hetzelfde onderwerp. Hiervoor gebruiken we highDose_AttGeneral_good, highDose_AttGeneral_prettig, highDose_AttGeneral_slim, highDose_AttGeneral_gezond, highDose_AttGeneral_spannend

10.2 jamovi

In het tabblad “Analyses”, klik op de knop “Factor” en uit het menu kies dan “Reliability Analysis”. Je kunt nu alle variabelen die je wilt gebruiken voor de analyse verplaatsen naar het vak dat “Items” heet. Coefficient Alpha (wordt nog Cronbach’s Alpha genoemd door jamovi) staat automatisch aangevinkt, waardoor je meteen aan de rechterkant de uitkomsten zult zien. Links onderin kun je nog verschillende andere opties aanvinken. Zo kun je bij “Item statistics” bijvoorbeeld de waarde van Coefficient Alpha opvragen bij het verwijderen van één item, onder Cronbach's Alpha (if item deleted). Ook kun je via “Reverse Scaled items” aangeven of sommige items in je lijst andersom gecodeerd zijn, zonder dat je ze handmatig hoeft te hercoderen. Als laatste kun je jamovi ook nog vragen om direct een somscore of gemiddelde score van de items op te slaan.

In syntax ziet het verkrijgen van Coefficient Alpha er als volgt uit in jamovi:

jmv::reliability(
  data = data,
  vars = vars(highDose_AttGeneral_good, highDose_AttGeneral_prettig, highDose_AttGeneral_slim, highDose_AttGeneral_gezond, highDose_AttGeneral_spannend))

10.3 R

In R kunnen we met het rosetta package ook de waarde van coefficient alpha uitrekenen door de functie reliability te gebruiken.

rosetta::reliability(
 data = dat,
 items = c(
  "highDose_AttGeneral_good",
  "highDose_AttGeneral_prettig",
  "highDose_AttGeneral_slim",
  "highDose_AttGeneral_gezond",
  "highDose_AttGeneral_spannend"
 )
);

10.4 SPSS

In SPSS kun je Coefficient Alpha uitrekenen door naar Reliability Analysis te gaan in het tabblad Analyse. In de Syntax gebruik je dan het volgende commando:

RELIABILITY
 /VARIABLES =
  highDose_AttGeneral_good
  highDose_AttGeneral_prettig
  highDose_AttGeneral_slim
  highDose_AttGeneral_gezond
  highDose_AttGeneral_spannend
 /MODEL =
  ALPHA.

Je kan ook hier weer extra informatie opvragen, zoals beschrijvende statistieken, de inter-item correlaties en andere statistieken over de schaal. Daarvoor kun je extra regels toevoegen aan de syntax, zoals hier:

RELIABILITY
 /VARIABLES =
  highDose_AttGeneral_good
  highDose_AttGeneral_prettig
  highDose_AttGeneral_slim
  highDose_AttGeneral_gezond
  highDose_AttGeneral_spannend
 /MODEL = ALPHA
 /STATISTICS = DESCRIPTIVE SCALE CORR
 /SUMMARY = TOTAL.