Hoofdstuk 45 Plagiaat

45.1 Inleiding

Deze sectie moet nog worden geschreven.

45.2 Concrete richtlijnen

Hieronder worden concrete richtlijnen gegeven om te helpen plagiaat te vermijden.

45.2.1 Wat mag nooit?

  • Een of meerdere zinnen letterlijk kopieren uit een verslag van een medestudent, een artikel, een website, wikipedia, of welke andere bron dan ook.
  • Een of meerdere zinnen kopieren uit een verslag van een medestudent, een artikel, een website, wikipedia, of welke andere bron dan ook, en dan een of meerdere aanpassingen in de zin of zinnen maken, bijvoorbeeld zodat deze 1) niet meer letterlijk hetzelfde zijn als in het origineel, en/of 2) beter lopen in je eigen verslag.

45.2.2 Wat is geen plagiaat maar wel bijna altijd fout?

  • Een fragment overnemen uit een andere bron, met gebruik van aanhalingstekens en paginaverwijzing in de literatuurverwijzing.

Dit kan soms wel correct zijn, maar uitsluitend in uitzonderlijk uitzonderlijke situaties (dan weet je dat die situaties dus wel erg uitzonderlijk zijn). Omdat blijkt dat het heel moeilijk is om goed in te schatten in welke situaties een letterlijk citaat is toegestaan, is het slim om simpelweg nooit teksten over te nemen.

45.2.3 Wat mag wel?

  • Zelf je teksten schrijven.

Dat is het uitputtende lijstje van wat wel mag.

Dat is jammer, want je kunt dus geen mooie zinnen, die iets perfect beschrijven, maar die je niet zelf hebt bedacht, hergebruiken. Zoals je hierboven las zijn daar goede redenen voor, die hieronder nog even worden herhaald in praktische termen.

45.2.4 Wat is het probleem?

Pragmatisch gedacht: als student is het probleem dat wij verslagen op plagiaat scannen, en dat blijkt heel erg goed te werken. Dat betekent dat overlap met andere bronnen inmiddels bijna altijd wordt gedetecteerd. En afhankelijk van hoe ernstig plagiaat is er een heel scala aan mogelijke onprettige gevolgen (moeten herkansen is een van de minder serieuze gevolgen). Het is dus de moeite dit te vermijden (dat is gelukkig makkelijk: niets copy/pasten).

Maar er zijn belangrijker redenen waarom plagiaat een probleem is. Plagiaat is problematisch omdat er copyright rust op teksten van anderen (tenzij deze expliciet in het public domain zijn gedeponeerd overtreed je dus de wet als je plagieert), omdat het niet eerlijk, zorgvuldig, en transparant is om werk van anderen te presenteren als eigen werk (zie de vijf principes uit de gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit), en omdat wij als universiteit niet kunnen beoordelen of je een verslag kunt schrijven, en hebt begrepen wat je moet begrijpen, als je het verslag dat je ons stuurt niet volledig zelf hebt geschreven.

45.2.5 Verklaringen

Bij de Open Universiteit ondertekenen studenten een verklaring als ze een verslag inleveren. Er zijn twee versies die worden gebruikt, en beiden gebruiken we om te voorkomen dat studenten die niet goed op de hoogte zijn van wat plagiaat is, per ongeluk plagieren.

45.2.5.1 De Verklaring Eigen Werk

Hierin verklaar je:

Ik heb de bron “Teksten van anderen” en de bovenstaande definitie van plagiaat zorgvuldig gelezen, en verklaar hierbij dat het bovengenoemde werkstuk geheel mijn/ons eigen werk is, en ik mij niet schuldig heb gemaakt aan plagiaat.

Die “bovenstaande definitie” is:

Onder plagiaat wordt verstaan het overnemen van andermans werk en dat laten doorgaan voor eigen werk. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding in een werkstuk of scriptie valt hieronder. […]

Je kunt deze verklaring dus niet ondertekenen als je wel een of meerdere zinnen of zinsdelen hebt gecopy-paste uit een andere bron.

45.2.5.2 De Verklaring Wetenschappelijke Integriteit, Ethiek en Wetgeving

Hierin verklaar je:

Ik heb de bron “Teksten van anderen” en de definitie van plagiaat zorgvuldig gelezen en verklaar dat het werkstuk geheel mijn/ons eigen werk is en ik heb mij niet schuldig heb gemaakt aan plagiaat^*^

Die asterisk is een voetnoot, en onderaan de Verklaring Wetenschappelijke Integriteit, Ethiek en Wetgeving wordt de definitie gegeven:

^*^ Onder plagiaat wordt verstaan het overnemen van andermans werk en dat laten doorgaan voor eigen werk. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding in een werkstuk of scriptie valt hieronder. Ook het achterwege laten van bronvermeldingen bij informatie die niet letterlijk is overgenomen, maar wel duidelijk gebaseerd is op teksten of ideeën van anderen, is plagiaat.

Ook deze verklaring kun je dus dus niet ondertekenen als je wel een of meerdere zinnen of zinsdelen hebt gecopy-paste uit een andere bron.