Hoofdstuk 8 Ontwerpen

In dit hoofdstuk wordt besproken:
  • Steekproeven
  • Kwalitatief onderzoek
  • Cross-sectioneel onderzoek
  • Experimenteel onderzoek
  • Longitudinaal onderzoek
  • Pilot studies
Deze stof wordt behandeld in de volgende Open Universiteitscursus(sen):
  • Onderzoekspractium cross-sectioneel onderzoek (PB0812)
  • Onderzoekspractium experimenteel onderzoek (PB0412)
Dit hoofdstuk bouwt voort op deze andere hoofdstukken:
  • Constructen Meten
  • Manipulaties

8.1 Inleiding

Het studie-ontwerp of “design” bepaalt hoe de meetinstrumenten en eventuele manipulaties precies worden toegepast. Het studie-ontwerp is dus een kader voor de gehele procedure van de studie.

8.2 Steekproeven

In wetenschappelijk onderzoek kan bijna nooit de hele wereld worden onderzocht: studies zijn altijd beperkt in beschikbare middelen zoals tijd en geld. Daarom wordt bijna altijd een steekproef genomen: een selectie van de wereld.

In dat verband wordt naar “de hele wereld”, voor zover die relevant is in het kader van een gegeven studie, verwezen met de term “populatie”, waarbij een steekproef dus wordt geselecteerd uit de populatie.

Als die selectie helemaal willekeurig is, en elk lid van de populatie dus in principe evenveel kans heeft om in die steekproef te belanden, dan wordt de steekproef “aselect” genoemd. Omdat aselecte steekproeven door toeval tot stand komen is het mogelijk om kansrekening te gebruiken om te proberen toch uitspraken te doen over de populatie.

Soms zijn aselecte steekproeven niet mogelijk of niet wenselijk.

Deze sectie moet nog worden uitgebreid. Dit zal (uiterlijk) gebeuren als de betreffende stof wordt gebruikt in een cursus; dit is waarschijnlijk de volgende revisie van Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek.

8.3 Kwalitatief onderzoek

Deze sectie moet nog worden geschreven. Dit zal (uiterlijk) gebeuren als de betreffende stof wordt gebruikt in een cursus; dit is waarschijnlijk de volgende revisie van Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek.

8.4 Cross-sectioneel onderzoek

Deze sectie moet nog worden geschreven. Dit zal (uiterlijk) gebeuren in september 2020.

8.5 Experimenteel onderzoek

Deze sectie moet nog worden geschreven. Dit zal (uiterlijk) gebeuren als de betreffende stof wordt gebruikt in een cursus; dit is waarschijnlijk de volgende revisie van Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek.

8.6 Longitudinaal onderzoek

Deze sectie moet nog worden geschreven. Dit zal (uiterlijk) gebeuren als de betreffende stof wordt gebruikt in een cursus; dit is waarschijnlijk de volgende revisie van Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek.

8.7 Pilot studies

Pilot studies zijn een cruciaal onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Ze kunnen vaak helpen om fatale schendingen van de interne validiteit van een studie tijdig te detecteren (zie voor meer informatie over de internet validiteit hoofdstuk Validiteit van Ontwerpen.

8.7.1 Benodigde steekproef voor een pilot-studie

Wolfgang Viechtbauer en collega’s hebben een gratis beschikbare tool ontwikkeld om te berekenen hoeveel deelnemers nodig zijn voor een pilot studie (Viechtbauer et al., 2015). Dit is beschikbaar op http://pilotsamplesize.com.

8.7.2 Pilot-studies om effectgroottes te schatten

Als het doel is om een pilot-studie te gebruiken om een effectgrootte te schatten zijn beduidend meer deelnemers nodig (zie ook Helena Chmura Kraemer et al., 2006). Om te schatten wat Cohen’s \(d\) is, zijn bijvoorbeeld ongeveer \(1000\) deelnemers nodig. De tabellen in hoofdstuk Twee groepen vergelijken kunnen gebruikt worden om een grove schatting te maken van het aantal benodigde deelnemers. Om het exacte aantal benodigde deelnemrs te berekenen kan hoofdstuk “Cohen’s d: accuracy” uit het Rosetta Stats boek worden geraadpleegd.

Referenties

Kraemer, Helena Chmura, Mintz, J., Noda, A., Tinklenberg, J., & Yesavage, J. A. (2006). Caution regarding the use of pilot studies to guide power calculations for study proposals. Archives of General Psychiatry, 63(5), 484–489. https://doi.org/10.1001/archpsyc.63.5.484
Viechtbauer, W., Smits, L., Kotz, D., Budé, L., Spigt, M., Serroyen, J., Crutzen, R., Bud??, L., Spigt, M., Serroyen, J., & Crutzen, R. (2015). A simple formula for the calculation of sample size in pilot studies. Journal of Clinical Epidemiology, 68(11), 1375–1379. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.04.014