Hoofdstuk 20 Meetinstrumenten

In dit hoofdstuk wordt besproken:
 • het ESM Item Repository
 • de International Personality Item Pool (IPIP)
Deze stof wordt behandeld in de volgende Open Universiteitscursus(sen):
 • Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek (PB0812)
Dit hoofdstuk bouwt voort op deze andere hoofdstukken:
 • Constructen
 • Constructen Meten
 • Interne Validiteit

Dit hoofdstuk gaat verwijzingen naar repositories met meetinstrumenten bevatten.

20.1 Het ESM Item Repository

Het ESM Item Repository is een grote verzameling van items die worden gebruikt in onderzoek met Experience Sampling Methodology (ESM). Het bevat meer dan 700 items en is volop in ontwikkeling. Alles is gratis beschikbaar op https://www.esmitemrepository.com/

20.2 De International Personality Item Pool (IPIP)

De International Personality Item Pool (IPIP) is een grote verzameling items om persoonlijkheid te meten die gratis gebruikt kunnen worden. De IPIP bevat op dit moment meer dan 3000 items in meer dan 400 schalen. Alles is gratis beschikbaar op https://ipip.ori.org/.

Uit dit repository kunnen items worden geselecteerd, die vervolgens worden voorzien van een instrument, meestal in een matrix worden geplaatst en worden aangeboden aan deelnemers. Als voorbeeld staan hieronder de \(25\) items die samen de dataset bfi vormen uit het R-package psych.

Describe yourself as you generally are now, not as you wish to be in the future. Describe yourself as you honestly see yourself, in relation to other people you know of the same sex as you are, and roughly your same age. So that you can describe yourself in an honest manner, your responses will be kept in absolute confidence.

Indicate for each statement whether it is 1. Very inaccurate, 2. Moderately inaccurate, 3. Neither accurate nor inaccurate, 4. Moderately accurate, or 5. Very accurate as a description of you.

 1. Am indifferent to the feelings of others.
 2. Inquire about others’ well-being.
 3. Know how to comfort others.
 4. Love children.
 5. Make people feel at ease.
 6. Am exacting in my work.
 7. Continue until everything is perfect.
 8. Do things according to a plan.
 9. Do things in a half-way manner.
 10. Waste my time.
 11. Don’t talk a lot.
 12. Find it difficult to approach others.
 13. Know how to captivate people.
 14. Make friends easily.
 15. Take charge.
 16. Get angry easily.
 17. Get irritated easily.
 18. Have frequent mood swings.
 19. Often feel blue.
 20. Panic easily.
 21. Am full of ideas.
 22. Avoid difficult reading material.
 23. Carry the conversation to a higher level.
 24. Spend time reflecting on things.
 25. Will not probe deeply into a subject.

Van deze \(25\) items zijn de eerste vijf (A1-A5 in het bfi dataframe) ontworpen om meegaandheid/vriendelijkheid (agreeableness) te meten. De volgende vijf (C1-C5) meten consciëntieusheid, de volgende vijf (E1-E5) extraversie, de volgende vijf (N1-N5) neuroticisme en de laatste vijf (O1-O5) openheid.