Over dit boek

Open Methodologie en Statistiek, OpenMenS, is een Open Access boek van de Open Universiteit. Naast secties over methodologie en statistiek bevat het secties over de operationele kant van wetenschappelijk onderzoek binnen de psychologie, zoals werken binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en volgens de principes van Open Science. Het boek is beschikbaar via https://openmens.nl.

Dit boek bestaat uit een verzameling van bronnen die in de verschillende methodologie cursussen van de opleiding Psychologie gebruikt worden. Er is een zekere logische opbouw van de onderwerpen die aan bod komen, maar het moet niet gezien worden als chronologisch boek. Per hoofdstuk wordt aangegeven in welke cursus de informatie behandeld wordt. Meer informatie over welke stof precies wanneer bestudeerd dient te worden kan teruggevonden worden in de leeromgeving van de betreffende cursussen.

In ontwikkeling

Dit is een levend boek: dat betekent dat er niet, zoals bij conventionele boeken, edities zijn die elke paar jaar uitkomen, maar dat diezelfde veranderingen gaandeweg worden aangebracht. Dit gebeurt doorgaans een paar keer per jaar. De eerste hoofdstukken in dit boek zijn in 2020 geschreven. Het boek is op dit moment nog in ontwikkeling, en er zullen nog hoofdstukken en secties bijkomen en bestaande hoofdstukken worden regelmatig aangepast.

Gerelateerde open source bronnen

Dit boek bevat vooral theoretische informatie over het doen van onderzoek. Daarnaast is er een boek met meer praktische handleidingen, die wel belangrijk zijn voor het doen van onderzoek, maar niet passen in dit theoretische boek. Dit boek vind je hier: Onderzoek in de praktijk

Hiernaast hebben we ook nog een open source boek om te ondersteunen bij het uitvoeren van analyses met verschillende statistische software, genaamd Rosetta for OU. Het Rosetta for OU boek is hier te vinden: RosettaforOU.

Andere bronnen

Er bestaan veel open access (en closed access) bronnen over wetenschap, methodologie en kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Hier worden een aantal bronnen genoemd.

Licentie en colofon

Dit boek wordt vrijgegeven onder de CC-BY-NC-SA licentie. Dat betekent dat het boek vrij gedeeld en gekopieerd mag worden; dat (delen van) het boek mogen worden opgenomen in andere werken, als maar duidelijk is welke delen uit dit boek komen en er maar duidelijk naar dit boek wordt verwezen; maar dat zulke afgeleide werken, of (delen van) het boek, niet mogen worden verkocht, zonder uitdrukkelijke toestemming.

De auteurs en de makers en licenties van gebruikte afbeeldingen, datasets, en R packages staan in de appendix.