Hoofdstuk 31 Power voor correlaties

In dit hoofdstuk wordt besproken:
  • steekproef omvang en power bij correlaties.
Deze stof wordt behandeld in de volgende Open Universiteitscursus(sen):
  • Onderzoekspracticum inleiding onderzoek PB0212
  • Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek PB0812

31.1 Correlaties schatten

Voordat een studie wordt uitgevoerd, is het vaak nodig om te berekenen hoeveel deelnemers er nodig zijn. Vaak willen onderzoekers effectgroottes zoals de correlatiecoëfficiënt berekenen en willen deze met een bepaalde accuraatheid kunnen schatten. In andere woorden, onderzoekers willen een betrouwbaarheidsinterval met een gegeven maximale breedte verkrijgen rondom hun schatting van een correlatie.

Een betrouwbaarheidsinterval van \(.10\) breed is bijvoorbeeld een interval dat loopt van \(.35\) tot \(.45\) bij een puntschatting van de correlatie van \(.40\). De helft van het betrouwbaarheidsinterval, dat is de afstand van de puntschatting tot de rand van het interval, wordt ook wel de foutenmarge genoemd. Bij een betrouwbaarheidsinterval van \(.10\) varieert de benodigde steekproef van ruim \(1500\) deelnemers, als een hele lage correlatie wordt verwacht, tot ruim \(60\) deelnemers, als een correlatie van bijna \(1\) wordt verwacht.

Natuurlijk kunnen onderzoekers ook genoegen nemen met bredere intervallen. Bij een steekproefcorrelatie van \(.40\) zou een betrouwbaarheidsinterval van \(.30\) breed alle correlaties van \(.25\) tot \(.55\) bevatten. Als een betrouwbaarheidsinterval van \(.30\) volstaat, zijn zelfs bij een hele lage verwachte populatiecorrelatie \(171\) deelnemers voldoende. Het nadeel van zulke brede intervallen is dat de populatiecorrelatie dan zowel een zwak verband (want \(.25\) is lager dan \(.30\)) als een sterk verband (want \(.55\) is hoger dan \(.50\)) zou kunnen zijn. Op basis van een dergelijke studie zou de conclusie dus zijn dat het verband waarschijnlijk zwak, middelsterk of sterk is. Het liefst trekken onderzoekers natuurlijk accurater conclusies. De prijs hiervoor is grotere steekproeven.

Hieronder is in de tabellen te zien hoeveel deelnemers nodig zijn bij een bepaalde correlatie en betrouwbaarheidsinterval.

Tabel 31.1: Benodigde steekproefomvang om correlaties van .10 tot .90 te schatten met een 95%-betrouwbaarheidsinterval met foutenmarges van .05 tot .50
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
r = 0.1 1507 378 168 95 61 43 32 25 20 16
r = 0.2 1417 355 159 90 58 41 30 24 19 16
r = 0.3 1274 320 143 81 53 37 28 22 18 15
r = 0.4 1086 273 123 70 46 32 24 19 16 13
r = 0.5 867 219 99 57 37 27 20 16 13 11
r = 0.6 633 161 74 43 29 21 16 13 11 10
r = 0.7 404 105 49 30 21 15 12 10 9 8
r = 0.8 205 56 28 18 14 11 9 8 7 7
r = 0.9 63 21 13 11 9 8 7 7 6 6
Tabel 31.2: Benodigde steekproefomvang om correlaties van .10 tot .90 te schatten met een 99%-betrouwbaarheidsinterval met halfbreedtes (foutenmarges) van .05 tot .50
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
r = 0.1 2600 650 288 162 103 72 53 40 32 26
r = 0.2 2446 611 271 153 98 68 50 38 30 25
r = 0.3 2198 550 245 138 88 61 45 35 28 23
r = 0.4 1874 469 209 118 76 53 40 31 24 20
r = 0.5 1495 376 168 96 62 44 33 26 21 17
r = 0.6 1091 276 125 72 47 34 26 20 17 14
r = 0.7 696 178 82 48 33 24 19 16 13 11
r = 0.8 352 94 46 29 21 16 13 12 10 9
r = 0.9 106 34 21 17 14 12 11 9 8 7

In Figuur 31.1 is de steekproefgrootte getoond als functie van de foutenmarge voor drie correlaties.

In Tabel 31.1 staat vergelijkbare informatie. De figuur laat onder andere zien dat je op basis van enkele personen, bijvoorbeeld \(10\), wel een correlatie kan schatten, maar dat deze dan zeer onnauwkeurig zal zijn (grote foutenmarge). Marges kleiner dan \(0.1\) kunnen alleen bij hele grote steekproeven worden bereikt.

Steekproefomvang bij power van 95%, voor diverse foutenmarges en correlaties 0.2, 0.4 en 0.6.

Figuur 31.1: Steekproefomvang bij power van 95%, voor diverse foutenmarges en correlaties 0.2, 0.4 en 0.6.

31.2 Nulhypothese-significantietoetsing

In de tabellen 31.1 en 31.2 staan de vereiste steekproeven, gegeven een bepaalde nauwkeurigheid van de schatting van de correlatie. Bij nulhypothese-significantietoetsing gaat het erom te toetsen of de correlatie van \(0\) afwijkt, de nulhypothese zegt namelijk dat \(r = 0\). Ook bij nulhypothese-significantietoetsing is er sprake van power en is de vereiste steekproef afhankelijk van de gewenste power.

In Tabel 31.3 staat het aantal deelnemers dat nodig is om een power van \(80\%\), \(90\%\), \(95\%\) en \(99\%\) te bereiken voor populatiecorrelaties van \(.10\) tot \(.90\), uitgaande van een alpha van \(.05\).

Tabel 31.3: Benodigde steekproefomvang bij power van \(80%\), \(90%\), \(95%\) en \(99%\) voor populatiecorrelaties van \(.10\) tot \(.90\)
80% 90% 95% 99%
0.1 782 1046 1293 1828
0.15 346 463 571 807
0.2 194 258 319 450
0.25 123 164 202 284
0.3 85 112 138 194
0.35 61 81 100 140
0.4 46 61 75 105
0.45 36 47 58 81
0.5 29 38 46 64
0.55 23 30 37 51
0.6 19 25 30 41
0.65 16 20 24 33
0.7 13 17 20 27
0.75 11 14 17 22
0.8 9 12 14 18
0.85 8 10 11 15
0.9 7 8 9 12

In Figuur 31.2 is de voor nulhypothesetoetsing vereiste steekproefomvang getoond als functie van de correlatie en bij een power van \(80\%\), \(90\%\) en \(99\%\). De figuur is afgekapt bij \(n=400\), maar het is duidelijk dat de steekproef heel groot moet zijn om lage correlaties te toetsen tegen de nulhypothese.

Steekproefomvang voor power van 80%, 90% en 99%, voor diverse populatiewaarden van de correlatie.

Figuur 31.2: Steekproefomvang voor power van 80%, 90% en 99%, voor diverse populatiewaarden van de correlatie.

31.2.1 Meerdere correlaties tegelijk schatten

Het is zeldzaam dat er op basis van een dataset slechts één \(p\)-waarde wordt uitgerekend. Het aantal \(p\)-waarden ligt in de praktijk meestal hoger. Om de kans op een type 1-fout acceptabel te houden, is het dus bijna altijd nodig om te corrigeren voor multiple testing (kanskapitalisatie). Dit gebeurt meestal via de Bonferroni of Sidak correctie, die het phenomeen van kanskapitalisatie tegengaan (lees meer over kanskapitalisatie in het hoofstuk over variantieanalyse). In de praktijk gebeurt dit niet altijd voldoende, zelfs niet in gepubliceerd onderzoek. De noodzaak om te corrigeren voor multiple testing resulteert in een lagere power. Dit moet gecompenseerd worden met grotere steekproeven om de kans op type 2-fouten acceptabel te houden.

In Tabel 31.4 staat het aantal deelnemers dat nodig is om een power van \(80\%\) te bereiken voor populatiecorrelaties van \(.10\) tot \(.90\), als er in een studie meerdere p-waarden berekend worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de onderzoeker de kans op een type 1-fout bij alle correlaties tezamen op \(5\%\) wil houden. De aangepaste alpha per toets wordt daarom naar beneden bijgesteld (alpha_adj genoemd in Tabel 31.4), en wel zodanig dat de type 1-fout op \(5\%\) blijft.

Tabel 31.4: Powertabel voor power van 80% met in de kolommen populatiewaarden van Pearson’s r van .1 tot .9 en in de rijen het aantal \(p\)-waarden in een studie, variërend van 1 tot 20
aantal alpha_adj 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1 0.05 1564 388 170 92 58 38 26 18 14
2 0.03 1888 466 204 112 68 46 32 22 16
3 0.02 2078 514 224 122 76 50 34 24 16
4 0.01 2212 546 238 130 80 52 36 24 16
6 0.01 2402 592 258 140 86 56 38 26 18
10 0.01 2640 652 284 154 94 62 42 28 20
20 0.00 2962 730 318 172 106 68 46 32 22

Tabel 31.5 is dezelfde tabel, maar nu voor een power van \(95\%\).

Tabel 31.5: Powertabel voor power van 95% met in de kolommen populatiewaarden van Pearson’s r van .1 tot .9 en in de rijen het aantal \(p\)-waarden in een studie, variërend van 1 tot 20
aantal alpha_adj 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1 0.05 2586 638 276 150 92 60 40 28 18
2 0.03 2998 738 320 174 106 68 46 32 20
3 0.02 3236 796 346 186 114 74 50 34 22
4 0.01 3404 838 362 196 120 78 52 34 22
6 0.01 3638 896 388 210 128 82 54 36 24
10 0.01 3930 968 418 226 138 88 58 40 26
20 0.00 4322 1064 460 248 150 98 64 42 28