Over dit boek

Open Methodologie en Statistiek, OpenMenS, is een Open Access boek van de Open Universiteit. Naast secties over methodologie en statistiek bevat het secties over de operationele kant van wetenschappelijk onderzoek binnen de psychologie, zoals werken binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en volgens de principes van Open Science. Het boek is beschikbaar via https://openmens.nl.

Software voor onderzoek

De onderzoekspractica zijn zoveel mogelijk software-onafhankelijk. Deze keuze is gemaakt omdat elk softwarepakket sterke en zwakke punten heeft, en bovendien software komt en gaat. De nadruk in de meeste cursussen ligt op jamovi en SPSS, maar studenten kunnen ook R gebruiken.

De analyses worden niet besproken in dit boek. In plaats daarvan maken we gebruik van RosettaforOU, een open access boek waarin voor verschillende analyses staat hoe deze kunnen worden uitgevoerd in verschillende software-pakketten. Het RosettaforOU bboek is hier te vinden: RosettaforOU.

Daarnaast zijn we bezig met het uitwerken van een boek met meer praktische handleidingen, die wel belangrijk zijn voor het doen van onderzoek, maar niet passen in dit theoretische boek. Dit boek vind je hier: Onderzoek in de praktijk

Andere bronnen

Er bestaan veel open access (en closed access) bronnen over wetenschap, methodologie en kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Hier worden een aantal bronnen genoemd.

Licentie en colofon

Dit boek heeft op dit moment nog geen uitgever en wordt vrijgegeven onder de CC-BY-NC-SA licentie. Dat betekent dat het boek vrij gedeeld en gekopieerd mag worden; dat (delen van) het boek mogen worden opgenomen in andere werken, als maar duidelijk is welke delen uit dit boek komen en er maar duidelijk naar dit boek wordt verwezen; maar dat zulke afgeleide werken, of (delen van) het boek, niet mogen worden verkocht, zonder uitdrukkelijke toestemming.

De auteurs en de makers en licenties van gebruikte afbeeldingen, datasets, en R packages staan in de appendix.

Nonlineair

Dit is geen lineair geschreven boek. Het is een referentiewerk dat wordt gebruikt voor het onderwijs in Methodologie en Statistiek in het Psychologie-curriculum aan de Open Universiteit. De hoofdstukken zullen daarom soms verwijzen naar latere of vroegere hoofdstukken.

In ontwikkeling

Dit is een levend boek: dat betekent dat er niet, zoals bij conventionele boeken, edities zijn die elke paar jaar uitkomen, maar dat diezelfde veranderingen gaandeweg worden aangebracht. In de cursussen worden steeds een statische PDF gehangen die geldt als lesmateriaal voor die cursus. Studenten kunnen ook met de online versie op https://openmens.nl werken. In de online versie kunnen in de loop van de inschrijfduur wijzigingen plaatsvinden, al zal het lesmateriaal voor een betreffende cursus nooit tijdens een lopend kwartiel wijzigen.

De eerste hoofdstukken in dit boek zijn in 2020 geschreven. Het boek is op dit moment nog in ontwikkeling, en er zullen dus nog hoofdstukken en secties worden ingevuld en bijkomen. Soms wordt er daarom al verwezen naar hoofdstukken die nog niet zijn geschreven. Dit gebeurt dan vanuit hoofdstukken die in een cursus zijn opgenomen die als instromingseis heeft dat bepaalde voorgaande cursussen zijn afgerond. In die gevallen wordt dus verwezen naar hoofdstukken die stof bevatten die al in eerdere cursussen is behandeld.

Studenten die constateren dat zij de stof die logischerwijs wordt behandeld in zo’n hoofdstuk niet langer beheersen, wordt aangeraden die voorgaande cursussen eerst weer te bestuderen.

Een concreet voorbeeld: in de hoofdstukken over validiteit, die worden behandeld in Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek, wordt verwezen naar het hoofdstuk waar steekproevenverdelingen en betrouwbaarheidsintervallen worden uitgelegd. Dit is stof die wordt behandeld in het eerste onderzoekspracticum, Onderzoekspracticum inleiding onderzoek (vroeger Onderzoekspracticum inleiding data-analyse). Deze stof vormt geen lesstof voor Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek, maar dient wel bekend te zijn voor studenten die deze cursus volgen, omdat afronding van Onderzoekspracticum inleiding onderzoek/data-analyse een ingangseis is.