Hoofdstuk 2 Limesurvey handleiding

Natascha de Hoog en Nikki van Eijk

Laatste update: 22 maart 2023

2.1 Introductie handleiding

Dit is een beknopte handleiding voor het gebruik van Limesurvey versie 3. Limesurvey is een online interface om vragenlijsten in te zetten en is hier te vinden. In deze handleiding krijg je in grote lijnen een instructie over hoe je met Limesurvery kunt werken. Het is zeker geen uitputtelijk naslagwerk, maar meer bedoelt om je op weg te helpen en je de tools te geven een standaard onderzoek in Limesurvey te zetten.

In deze handleiding kun je vinden hoe je aan een Limesurvey account komt, vervolgens wordt ingegaan op hoe je een vragenlijst aanmaakt, hoe je die vult, wat alle instellingen inhouden, hoe je je vragenlijst kan testen en exporteren en tenslotte hoe je als OU docent een vragenlijst kunt aanmaken voor een scriptie studenten en deze rechten kunt geven.

2.1.1 Hoe kom ik aan een Limesurvey account?

Als je een OU medewerker bent stuur je een mailtje naar Marcel Vos en/of Mat Heinen. Zij maken dan een account voor je aan en je krijgt dan automatisch een mailtje met inlog gegevens.

Als je een student bent moet je begeleider dit voor je regelen. Hiervoor kun je je begeleider wijzen op het laatste deel van deze handleiding.

2.1.2 Hoe maak ik een vragenlijst aan?

Je maakt een vragenlijst aan door rechtsboven op Enqueteste klikken. Er verschijnt dan een overzicht met vragenlijsten (of het is leeg als je nog nooit een vragenlijst hebt aangemaakt). Klik vervolgens linksboven op Een enquete aanmaken.

Er verschijnt een nieuw venster waarin je twee dingen moeten doen. Ten eerste geef je een titel aan de vragenlijst, bijvoorbeeld het onderwerp van je onderzoek (dit kan later nog aangepast worden). Ten tweede geef je aan dat de standaard taal van de vragenlijst Nederlands moet zijn (als je in het Nederlands gaat werven). Dit staat standaard op Engels en kan na aanmaken van de vragenlijst niet meer (eenvoudig) gewijzigd worden. Klik tenslotte rechtsboven op Bewaar. De vragenlijst is nu aangemaakt.

Let op! Alleen OU medewerkers kunnen vragenlijsten aanmaken. Voor studenten moet hun begeleider dat doen. Zie hiervoor opnieuw het laatste deel van deze handleiding.

2.2 Hoe maak ik een (mooie) vragenlijst?

Doorgaans bestaat je vragenlijst uit een aantal vaste onderdelen: een introductie, informed consent, een aantal vragen opgedeeld in verschillende subdelen en een afluiting. Hieronder wordt uiteen gezet hoe je elk van deze onderdelen maakt in Limesurvey.

Vervolgens wordt ingegaan op een aantal specifieke functies zoals voorwaardelijke vragen (vragen die per se beantwoord moeten worden, die leiden naar andere vragen of vragen waarna de vragenlijst stopt), het toekennen van verschillende condities (bijvoorbeeld bij experimenteel onderzoek) en specifieke instellingen.

2.2.1 Onderdelen en vragen toevoegen

Na het aanmaken van een vragenlijst is deze nog helemaal leeg. Je begint meestal met het aanmaken van een of meer subdelen, in Limesurvey vraaggroepen genoemd. Voorbeelden van subdelen of vraaggroepen zijn achtergrondgegevens, voormeting of een bepaald construct. Bedenk zelf wat bij jouw onderzoek een logische indeling is.

Je maakt een subdeel aan door in je vragenlijst linksboven te klikken op de tweede tab genaamd Structuur. Vervolgens verschijnt de knop +Vraaggroep toevoegen. Als je hier op klikt verschijnt er rechts een venster waar je je subdeel een naam kunt geven en eventueel een korte beschrijving.

Je hebt hierna drie opties rechtsboven: Bewaar als je enkel wilt opslaan, Opslaan en vraag toevoegen als je gelijk de vragen van dit subdeel witl toevoegen of opslaan en groep toevoegen als je eerst alle subdelen van je vragenlijst wilt aanmaken.

Voor de introductie en afsluiting hoe je geen subdeel aan te maken. De informatie voor deze onderdelen kun je toevoegen aan vensters in de instellingen. Zie hiervoor het onderdeel Algemene instellingen.

2.2.1.1 Vraag onderdelen

Als je gekozen had voor optie twee Opslaan en vraag toevoegen verschijnt er een venster waarin je de vraag kunt zetten. Deze bestaat uit een aantal onderdelen die nu een voor een besproken zullen worden.

Het venster als je een nieuwe vraag aanmaakt.

Onder de kop Een nieuwe vraag toevoegen zie je links drie vensters waar je informatie kunt toevoegen. De eerste is Vraagcode waar je een (handige) code aanmaakt voor de vraag. Bijv. Leef als de vraag over leeftijd gaat of Leef1 als je meerdere vragen over leeftijd gaat stellen.

Bij het tweede venster staat Vraag, hier vul je dus je vraag in. Bij het laatste venster staat Helptekst, hier kun je een eventuele instructie geven voor je deelnemers. Bijv. een toelichting op hoe de vraag beantwoord moet worden (bijv. ‘Kies een van de volgende antwoorden’) of een toelichting op de vraag (bijv. ‘X wordt meestal omschreven als…’). Denk eraan dat sommige vraagtypes al standaard invulinstructie hebben.

Rechts staan een groot aantal opties die je kunt kiezen. In het begin is alleen de eerste categorie Algmemene opties zichtbaar. Door op de andere categorieën te klikken kun je die ook een voor een zichtbaar maken.

De eerste keuzemogelijkheid onder Algemene opties is vraagtype. Zie voor de verschillende opties het volgende onderdeel van deze handleiding.

De optie Vraagthema kun je negeren. Vervolgens staat bij Vraaggroep de vraaggroep die je net aangemaakt hebt. Je kunt hier dus ook kiezen om je vraag naar een andere vraaggroep te verplaatsen.

Vervolgens kun je bij de optie Verplicht aangeven of de vraag verplicht is of niet. Bij verplichting kunnen deelnemers niet verder met de vragenlijst totdat ze de vraag beantwoord hebben. Bij geen verplichting kunnen deelnemers zelf kiezen welke vragen ze wel of niet invullen.

De overige algemene opties kun je overslaan.

Hieronder volgt een overzicht van de opties van de andere categorieen die handig kunnen zijn:

Invoer: Hier kun je aangeven hoeveel tekens deelnemers maximaal mogen gebruiken. Dit kan handig zijn als een open vraag niet te uitgebreid mag worden of je juist een 2-teken antwoord verwacht (bijv. bij leeftijd).

Overige: Hier staan twee buttons, waarvan alleen de onderste voor een standaard vragenlijst relevant is. Hier kun je aangeven dat je alleen numerieke waarden toestaat. Mocht je bijvoorbeeld naar leeftijd vragen, dan kun je hiermee voorkomen dat mensen “dertig” invullen, omdat het antwoord alleen wordt goedgekeurd als ze 30 typen. Tip: kijk verderop bij de Gesloten Vragen voor een andere manier om dit te doen.

De overige categorieën kun je voor een standaard vragenlijst meestal overslaan.

Als je rechtsboven op Bewaar klikt wordt je vraag opgeslagen. Links vind je een overzicht van al je vraaggroepen en bijbehorende vragen. Daar kun je je vraag terugvinden. Door de vraag te selecteren en vervolgens bovenaan te klikken op Bewerk kom je weer terug in de vraag instellingen.

2.2.2 Vraagtypes en antwoordopties

Er zijn verschillende vraagtypes die je kunt kiezen, hieronder worden de meest voorkomende besproken. In het stuk hierboven wordt aangegeven hoe je een vraagtype selecteert. De bijbehorende antwoordmogelijkheden kun je ingeven door op de betreffende vraag te klikken en vervolgens de optie Wijzig antwoordopties te kiezen.

De meest gebruikte vraagtypes zijn enkelkeuze vragen, arrays (voor stellingen op bijv. een 5-punt schaal) of open vragen.

2.2.2.1 Enkelkeuze vragen

Enkelkeuze vragen zijn vragen waarbij deelnemers uit een aantal antwoorden 1 optie moeten kiezen. Er zijn vier verschillende opties enkelkeuze vragen om uit te kiezen die hieronder beschreven worden.

5-puntskeuze: Onduidelijk wanneer je deze optie zou kiezen. Als je vragen hebt met Likert schalen kun je beter de Array optie kiezen (zie hieronder).

Lijst (Dropdown): Deze optie kies je als deelnemers een antwoord uit meerdere moeten kiezen. Hierbij krijgen de deelnemers een zogeheten dropdownmenu te zien met een lijst van alle mogelijke opties.

Lijst (radioknoppen): Deze optie kies je als deelnemers een antwoord uit meerdere moeten kiezen. Behalve hoe het eruit ziet is er weinig verschil met de vorige optie. Bij deze optie krijgen ze de antwoorden onder elkaar te zien met een knop waar ze op kunnen klikken.

Lijst met opmerkingen: De optie heeft naast radiokoppen ook een venster waarin deelnemers opmerkingen kunnen plaatsen over hun antwoord.

Nadat je een vraagtype gekozen hebt moet je de antwoord opties ingeven. Zorg dat je hier voor een logische code gebruikt. Standaard gebruikt Limesurvey A1, A2 etc. maar voor gemak met de data-analyse later kun je dit beter veranderen in 1, 2 etc.

Deze antwoordopties kun je pas vinden als je de vraag eenmaal hebt opgeslagen. Klik op Bewaar en dan kom je op een overzichtspagina met de volgende blokken:

Overzicht van knoppen waarmee je een vraag kunt bewerken.

Klik op Wijzig antwoordopties. Hier kun je de verschillende antwoordmogelijkheden toevoegen.

De volgorde van de vragen kun je veranderen door je muis links voor een antwoordoptie te houden bij positie en de antwoordoptie naar de juiste plaats te slepen. Je kunt antwoordopties toevoegen en verwijderen met de opties achter de antwoordopties.

Bij algemene opties van de vraag kun je aangeven of je de optie Anders wilt toevoegen met een venster waar deelnemers hun keuze kunnen toelichten.

2.2.2.2 Arrays

Een array is eigenlijk niets meer dan een set variabelen van hetzelfde type. Zo kun je bijvoorbeeld meerdere vragen stellen die allemaal een vijfpuntsschaal als antwoordmogelijkheid hebben. LimeSurvey geeft je hiervoor al verschillende standaardopties, maar het is het handigst om te kiezen voor een Array type F. De F staat voor Flexibel, en het houdt in dat je hierin zelf veel kunt aanpassen.

Array Type F: Bij dit type vraag vindt het meeste werk plaats na het opslaan van de vraag. Als je de vraag hebt opgeslagen, kun je klikken op Wijzig subvragen. Hier noteer je de verschillende stellingen of vragen die onder elkaar gesteld gaan worden. Rechts bij Actie kun je nieuwe vragen toevoegen of vragen verwijderen.

Vervolgens kun je bij Wijzig antwoordopties de schaal aanpassen. Je kunt hier bijv. kiezen voor getallen, of voor opties variërend van (helemaal) niet mee eens tot (helemaal) eens, of wat er dan ook bij je vraag past. Uiteindelijk komt een array vraag er dan zo uit te zien:

Array vraag over depressie.

Array (teksten): Een andere vorm van een array die mogelijk nog relevant is, is de array voor tekstinvoer. Hier kiezen de deelnemers niet uit één van de antwoordopties, maar moeten ze bij elke cel iets invullen. Hiermee kun je bijvoorbeeld vragen naar iemands mening over verschillende typen frisdrank op het gebied van smaak, kleur, en naamsbekendheid.

Array (dubbele schaal): Deze array doet hetzelfde als de Type F, maar dan kun je voor dezelfde rij twee vragen stellen.

Array (per kolom): Dit is een array die niet heel vaak wordt gebruikt, maar hierbij zijn de rijen en kolommen verwisseld. De vragen/stellingen zijn nu in de kolommen weergegeven, waarbij de antwoordmogelijkheden in de rijen te zien zijn.

2.2.2.3 Gesloten vragen

Binnen de categorie Gesloten Vragen heb je het grootste aantal opties. Niet al deze opties heb je nodig voor een standaard vragenlijst. Hieronder vind je een overzicht van veelgebruikte opties en voorbeelden hoe je deze zou kunnen gebruiken.

Ja/Nee: Deze vraag spreekt redelijk voor zich. De opties die de deelnemer heeft voor het beantwoorden van deze vraag zijn “Ja” en “Nee”. Dit kan heel handig zijn voor korte gesloten vragen, bijvoorbeeld of de deelnemer het informed consent formulier gelezen heeft.

Meervoudige numerieke invoer: Bij deze vraag moeten de deelnemers getallen invoeren voor een reeks aan opties die je hebt vastgesteld. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een overzicht te krijgen van hoeveel uren ze besteden aan verschillende activiteiten, zoals mediagebruik, reistijd, werk/school, en sport.

Numerieke invoer: Met deze vraag kun je de deelnemers dwingen tot alleen numerieke antwoorden. Dit is bijvoorbeeld een makkelijke manier om leeftijd uit te vragen, waarbij je zeker weet dat mensen niet per ongeluk “twintig” typen in plaats van 20.

Rangschikken: Rangschikvragen geven de deelnemers de kans om hun antwoorden te sorteren op een bepaalde manier. Zo kun je bijvoorbeeld vragen wat zij het belangrijkst vinden uit een reeks met opties. Als je de tekst van de vraag gemaakt hebt, klik dan op Bewaar en ga naar Wijzig antwoordopties om de keuzes te veranderen die gerangschikt moeten worden.

Tekst scherm: Dit is een vraagtype dat je waarschijnlijk best wel vaak nodig zult hebben. Op alle plekken in de vragenlijst waar je een introductie wilt geven van een blok vragen, of je wilt een informed consent laten lezen, of een foto laten zien waarop later gereageerd moet worden, dan kun je dat met deze vraag gemakkelijk doen. Dit is namelijk geen echte vraag maar alleen een stuk tekst wat aan de deelnemers getoond wordt.

2.2.2.4 Tekst vragen

Tekst vragen zijn niets anders dan open vragen, en de eerste drie opties zijn simpelweg hetzelfde. Het enige verschil is hoe groot het antwoordveld is. Wil je dus dat de respondenten een ervaring beschrijven in een paragraaf, kies dan voor een lange vrije tekst, maar wil je alleen de merknaam van hun schoenen weten, kies dan voor een korte vrije tekst.

Als laatste in deze categorie heb je nog Meerdere korte vrije teksten. Deze optie geeft je de mogelijkheid om bij verschillende vragen een kort open antwoord te geven. Dit kan handig zijn als je bijv. deelnemers in wil laten vullen wat voor medicatie ze gebruiken. Dan kun je als “vraag” titels gebruiken zoals Medicatie 1, Medicatie 2 etc., en de deelnemers per medicijn in laten vullen wat voor middel het is.

2.2.2.5 Meerkeuze vragen

Meerkeuze vragen zijn vragen waarbij een deelnemer meer dan één antwoord kan kiezen. Dit kan nuttig zijn als meerdere antwoorden goed zijn. Zo zou je dit kunnen gebruiken wanneer je de deelnemer vraagt “Welke elektronische apparaten heb jij in huis?” en je geeft vervolgens een lijst met apparaten zoals een laptop, tablet, smartphone, televisie, etc.

Meerkeuzevraag met opmerkingen: Deze vraag stelt deelnemers in staat om naast het aanklikken van de antwoorden die op hen van toepassing zijn ook opmerkingen te plaatsen in een open tekstveld naast de vraag. Als we opnieuw kijken naar het voorbeeld hierboven, zou je bijvoorbeeld kunnen vragen in welk jaartal ze dit apparaat hebben aangeschaft, of van welk merk het apparaat is.

2.2.2.6 Subvragen

Je kunt per vraag meerdere subvragen toevoegen. Bijvoorbeeld als je tien stellingen met dezelfde antwoord opties wilt laten raten. Dit is een voorbeeld van vraagtype Array Type F. Zorg dat je elke subvraag een logische code geeft, het makkelijkst is gewoon te nummeren (1, 2 , 3 etc.). Limesurvey nummert automatisch door en koppelt bij het wegschrijven het nummer aan je vraagcode (bijv. intentie1, intentie2 etc.).

2.2.3 Voorwaardelijke vragen

Soms wil je dat sommige vragen enkel beantwoord worden door bepaalde deelnemers. Dit kun je aangeven door bij de betreffende vraag bovenaan te klikken op de optie Zet condities. Je krijgt dan een overzicht te zien van vorafgaande vragen met rechts de antwoordopties. Selecteer de antwoordopties die een voorwaarde zijn om de betreffende vraag te zien en klik onderaan op Voeg conditie toe.

Venster voor het maken van condities.

Je kunt condities toevoegen op basis van verschillende waarden. Je kunt gebruik maken van de antwoordmogelijkheden van de vraag, bijvoorbeeld alleen als iemand Man heeft aangeklikt wordt de vraag getoond. Heb je echter een vraag zonder antwoordopties, zoals leeftijd, dan kun je ook klikken op Waarden en een getal kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld zorgen dat alleen mensen van 18 jaar of ouder deelnemen aan je enquête. Wijzig hierbij de Vergelijkingsoperator van gelijk aan naar Groter dan of gelijk aan.

Om condities snel te kopiëren naar andere vragen klik je op de vraag die al een conditie heeft en dan op Kopieer condities. Hier kun je de vragen zien waarop je deze conditie ook kunt toepassen.

Let op: Als je eerst de condities opvoert en daarna de volgorde van de vragen aanpast, krijg je van LimeSurvey geen waarschuwing als er door de wijziging van de volgorde een probleem is met een conditie. Stel dus eerst de vraagvolgorde (en groepsvolgorde) vast voordat je condities toevoegt. Daarnaast is het altijd raadzaam om van tevoren even te testen of alle condities werken naar behoren. Dit kun je doen door op Voorvertoon enquête te klikken.

2.2.4 Condities toevoegen

Om (delen van) je enquête op te delen voor verschillende experimentele en controlegroepen moet je eerst een nieuwe vraag aanmaken die de deelnemers in een groep indeelt. Dit kun je doen door onder het kopje Gesloten Vragen te kiezen voor een Vergelijking.

Randomisatie in een vraaggroep.

Maak een vraagcode aan die voor jou duidelijk is, bijvoorbeeld group of randomnumber. Vul bij de vraag zelf vervolgens de volgende formule in:

{rand(1,2)}

Hierbij is het tweede getal het aantal groepen dat je hebt. Als je dus vier experimentele condities hebt, schrijf je {rand(1,4)}. Deze vraag zorgt ervoor dat mensen ingedeeld worden in een groep. Vervolgens kun je op dezelfde manier als de Voorwaardelijke vragen instellen wie welke vraag te zien krijgt.

Doe dit door op de vraag te klikken die alleen voor de experimentele groep te zien is, kies voor Zet condities, klik de randomisatievraag aan, en kies bij Waarden voor 1. Kopieer dit vervolgens naar andere vragen die alleen voor deze groep zijn. (Let op: dit kunnen ook tekst schermen zijn, bijvoorbeeld als de vragen hetzelfde zijn maar je wilt de verschillende groepen een andere stimulus tonen.)

Indien hele vraaggroepen anders zijn voor de verschillende groepen, kun je ook aan de hand van de Relevantievergelijkingen instellen welke vragen iemand te zien krijgt.

Klik bijvoorbeeld op de Vraaggroep voor de experimentele groep, en vul daar bij de Relevantievergelijking het volgende in:

[vraagcode] == 1

Gebruik hier ook weer de vraagcode die je gekozen hebt voor de randomisatievraag. Doe hetzelfde voor de vraaggroepen die voor de andere groep bedoeld zijn, maar gebruik hier ‘2’.

2.2.5 Algemene instellingen vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit een aantal instellingen. Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat je met deze verschillende opties moet en kunt doen. Deze worden beschreven opdezelfde volgorde als ze in Limesurvey staan

2.2.5.1 Enquete instellingen

Overzicht: Hier vind je een samenvatting van de belangrijste instellingen van je vragenlijst, waaronder de url van je vragenlijst en je welkom en afsluittekst

Algemene instellingen: Hier kun je aangeven of je de vragen in je vragenlijst per groep of per vraag wilt tonen en kun je eventueel een tweede taal toevoegen.

Tekstelementen: Hier kun je een welkom en afsluittekst maken voor je vragenlijst en de titel van je vragenlijst wijzigen.

Gegevensbescherming instellingen: Deze optie kun je negeren.

Thema opties: Het standaard thema werkt redelijk voor de meeste vragenlijsten. Wel is het zo dat deze kleur combinatie niet altijd goed te lezen is op een smartphone. Je kunt hier dus een ander thema kiezen. Elk thema gebruikt andere kleur combinaties en heeft soms ook een iets andere opmaak.

Presentatie: Hier staan nog wat interessante opties voor je vragenlijst. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven of je vragenlijst bij alle vragen een Geen antwoord optie krijgt, of je aan het begin wilt aangeven hoeveel vragen er in de vragenlijst zitten en of je de voortgang wilt tonen voor deelnemers. De overige opties zou ik negeren.

De overige opties in dit gedeelte kun je negeren.

2.2.5.2 Enquete menu

Toon de vragen: Dit geeft je een handig overzicht van alle vragen in je enquete. Zo kun je controleren of het allemaal klopt. Vanuit hier kun je ook correcties doen.

Toon de vraaggroepen: Het zelfde als hierboven maar dan voor vraaggroepen.

Vraag/vraaggroep verplaatsen: Mocht je de volgorde van je vragen of vraaggroepen willen aanpassen dan kun je dit hier handig doen. Dit doe je door je muis op de vraag te houden en die vervolgens te verslepen.

De overige opties kun je negeren.

2.3 Mijn vragenlijst is af, wat nu?

Nadat je je vragenlijst hebt ingevoerd moet je nog controleren of alles goed is ingevoerd en alle instellingen kloppen. Vervolgens wil je je vragenlijst eerst testen, alvorens deze te activeren en op het laatst te exporteren. Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit precies doet.

2.3.1 Testen

Als de vragenlijst helemaal correct lijkt te zijn, is het altijd goed deze eerst nog te testen voordat hij wordt uitgezet. Je kunt dit doen door een kopie van de vragenlijst te maken en deze vervolgens een paar keer in te vullen met verschillende antwoorden.

Let op! Studenten kunnen zelf geen kopie van hun vragenlijst maken, dit moet je begeleider voor je doen (volgens de uitleg hieronder).

Je maakt een kopie van je vragenlijst door de stappen te doorlopen van het aanmaken van een vragenlijst, maar i.p.v. aanmaken, kies je de derde tab genaamd Kopie. Vervolgens kies je uit de lijst de vragenlijst die je wilt kopieren en je geeft deze vragenlijst een nieuw naam, bijvoorbeeld de naam van de orginele vragenlijst met KOPIE er voor of achter. Klik vervolgens rechtsboven op Bewaren.

Hierna activeer je de kopie vragenlijst, vult deze een aantal keer in en exporteert dan de gegevens (zie voor uitleg de paragrafen hieronder). Zo controleer je ook of alle gegevens goed worden weggeschreven.

Zitten er nog foutjes in? Pas die dan aan in de orginele vragenlijst, maak opnieuw een kopie en controleer met die kopie of alles nu wel goed wegschrijft.

2.3.2 Activeren

Als alles klopt kun je de orginele vragenlijst activeren. Dit houdt in dat je de vragenlijst open zet voor deelnemers om hem in te vullen. Je activeert een enquete door naar de instellingen van de vragenlijst te gaan en dan bovenaan op de optie Activeren te klikken.

De instellingen staan al standaard goed, dus je hoeft daar niets aan te wijzigen. Enkel nog op Opslaan en activeren klikken.

Nu ben je klaar om je data te verzamelen. Je kunt deelnemers de url naar de vragenlijst geven die je vindt in de instellingen.

2.3.3 Exporteren

Nadat je klaar ben met je dataverzameling moet je de data exporteren naar een software programma naar keuze. Je doet dit door in je vragenlijst de optie rechtsboven genaamd Responsen te selecteren en vervolgens Responsen & Statistieken.

Je ziet nu een overzicht van het aantal responsen (dus hoeveel mensen je vragenlijst hebben ingevuld) met daarboven een aantal opties. Klik op de optie Exporteer gegevensen kies voor de optie Exporteer responsen SPSS als je de data wilt analyseren met SPSS of de opties Exporteer responsen als je een ander software pakket gebruikt.

2.3.3.1 Extra uitleg optie Exporteer responsen SPSS

Exporteer zowel de syntax als de gegevens. Onder die opties staan de stappen die je moet doorlopen om de data in SPSS te importeren. Volg dit letterlijk op. Dat betekent dus dat je beide bestanden op je computer opslaat. Vervolgens open je de syntax en hierin moet je nog het pad toevoegen waar je het databestand hebt opgeslagen.

Je vindt het precieze pad van het databestand door er rechts op te klikken en dan naar Eigenschappen te gaan. Of je kunt klikken op meer opties weergeven en dan op Als pad kopiëren klikken. Het pad plak je vervolgens in de syntax op de plaats waar dit aangegeven staat. Vervolgens klik je op Run all om de syntax uit te voeren. Hierna wordt je databestand geopend.

2.3.3.2 Extra utileg optie Exporteer responsen

Je hebt hier veel opties voor het soort bestand dat je wilt exporteren. Standaard staat het op .csv bestand. Dit bestand is geschikt om te lezen met zowel R als jamovi.

Zorg er verder voor dat je kiest voor het exporteren van vragen als Vraagcode en helemaal onderaan bij Responsen de optie Antwoorcodes. Kies alleen andere opties als je weet wat je doet.

2.3.4 Afsluiten en verwijderen enquete

Als je voldoende deelnemers hebt en je vragenlijst niet meer actief hoeft te zijn, kun je de vragenlijst afsluiten. Dit doe je door bovenaanop Sluit deze enquete af te klikken en vervolgens de kiezen voor Vervallen of Deactiveren. Het beste kun je de eerste optie kiezen, behalve als je zeker bent dat je geen informatie uit Limesurvey meer nodig hebt.

Wil je een vragenlijst helemaal uit Limesurvey verwijderen? Dan zijn er twee opties, maar slechts eentje werkt er. Als je in het overzicht kijkt met alle enquetes, dan is daar de optie om een vragenlijst te slecteren en te verwijderen, maar die optie werkt dus (voor onduidelijke redenen) niet.

In plaats hiervan moet je in de enquete gaan en bovenaan klikken op de optie Hulpmiddelen. Het bovenste waar je op kunt klikken is `Verwijder enquete’. Als je daarop klik be je je vragenlijst voor goed kwijt (dus denk goed na of dat is wat je wilt doen).

2.4 Hoe regel ik als docent alles voor mijn scriptie studenten?

Als bachelor of master studenten een vragenlijst in Limesurvey willen zetten, dan moet je als docent de volgende vier dingen regelen, die hieronder stap voor stap worden uitgelegd: (1) Creeer een account voor een student; (2) Maak een nieuwe vragenlijst aan; (3) Koppel de student aan de vragenlijst; (4) Geef de student de juiste rechten.

Nadat de vragenlijst door de student is ingevoerd, moet je als docent nog wat handelingen doen, die hierna beschreven worden.

2.4.1 Hoe creer ik een account voor een student?

Log eerst in op Limesurvey versie 3, dus op: https://ls3.ou.nl/index.php/admin/authentication/sa/login Heb je nog geen account? Stuur dan een mailtje naar Marcel Vos en/of Mat Heinen. Klik vervolgens rechtsboven op Configuratie en dan op Gebruikersbeheer. Je ziet nu een overzicht met OU Limesurvey gebruikers.

Hoe kom je bij Gebruikersbeheer.

Klik links boven op Toevoegen gebruiker. Er verschijnt nu een pop-up venster waarbij je Gebruikersnaam, Email en Naam van de student moet invullen. Gebruik voor de gebruikersnaam het studentnummer. Je hoeft aan de instellingen van het studentaccount niets te wijzigen. De student krijgt automatisch een mailtje met instructies.

2.4.2 Hoe maak ik een vragenlijst aan?

Vervolgens maak je een vragenlijst aan voor je student(en). Dit doe je door rechtsboven op Enqueteste klikken. Er verschijnt dan een overzicht met vragenlijsten (of het is leeg als je nog nooit een vragenlijst hebt aangemaakt). Klik vervolgens linksboven op Een enquete aanmaken.

Er verschijnt een nieuw venster waarin je twee dingen moeten doen. Ten eerste geef je een titel aan de vragenlijst, bijvoorbeeld het onderwerp van de scriptie (dit kan later nog aangepast worden). Ten tweede geef je aan dat de standaard taal van de vragenlijst Nederlands moet zijn. Dit staat standaard op Engels en kan na aanmaken van de vragenlijst niet meer (eenvoudig) gewijzigd worden. Klik tenslotte rechtsboven op Bewaar. De vragenlijst is nu aangemaakt en er verschijnt een pagina met instellingen.

2.4.3 Hoe voeg ik een student toe aan een vragenlijst?

Ga naar de instellingen pagina van de vragenlijst. Daar kwam je automatisch aan het einde van de vorige stap. Mocht je teruggegaan zijn naar het hoofdmenu, klik dan op Toon de enquetes in het midden van de pagina of rechtsboven op Enquetes. Als je nu klikt op de vragenlijst die je hebt aangemaakt voor je student(en) kom je op de instellingen pagina.

Scroll naar beneden. Links op de pagina zie je een aantal opties onder Enquete-menu. Klik op de optie Enquete-rechten. Je ziet nu een optie voor het toevoegen van gebruikers en toevoegen van groepen. Als je op Maak een keuze klikt achter Gebruiker zie je een overzicht van alle Limesurvey gebruikers. Zoek de juiste student op en klik vervolgens op Toevoegen gebruiker. De student is nu toegevoegd aan de vragenlijst.

2.4.4 Hoe geef ik een student rechten en welke rechten zijn dit?

Tenslotte moet je de student die gekoppeld is aan de vragenlijst nog specifieke rechten geven. Hiervoor ga je opnieuw naar de optie Enquete rechten(zie hierboven voor de stappen) en als het goed is zie je nu bovenaan de student(en) staan die je aan de vragenlijst hebt toegevoegd. Klik op het potloodje voor de student om de rechten te bewerken.

Rechten bewerken van een student.

Er verschijnt nu een hele lijst met rechten. Door bij een bepaald recht rechts te klikken geef je de student toestemming voor dit recht. Als je klikt op de pijltjes rechtsboven kun je binnen alle rechten nog verder specificeren wat een student wel en niet mag.

Standaard kun je een student alle rechten geven, behalve de volgende rechten:

  • Toestemming om de enquete te verwijderen: geef deze rechten nooit

  • Toestemming om een enquete te activeren/deactiveren: geef deze rechten alleen als je de student vertrouwt de vragenlijst nog niet te activeren, totdat jij als docent goedkeuring hebt gegeven

  • Toestemming voor het maken/bekijken/bewerken/verwijderen/importeren van responses: Hier mag je de student geen rechten geven om responsen te verwijderen of te importeren.

Alles is nu klaar voor de student om de vragenlijst in te voeren.

2.4.5 Wat doe je als docent als de vragenlijst klaar is?

Je gaat naar de betreffende vragenlijst en je controleert of alles correct is. Dit houdt in dat je de vragenlijst doorloopt om te kijken of alle vragen en overige informatie er correct in staan en of alle instellingen kloppen. Pas indien nodig nog wat dingen aan en/of vraag de student dit te doen.

Als de vragenlijst helemaal correct lijkt te zijn, is het altijd goed deze eerst nog te testen voordat hij wordt uitgezet. Je kunt dit doen door een kopie van de vragenlijst te maken en deze vervolgens een paar keer door de student te laten invullen. Tenslotte exporteer je de gegevens om te kijken of het goed in het databestand komt te staan.

Lijkt alles te kloppen? Dan kan de vragenlijst geactiveeerd worden.

Voor meer informatie over deze laatste stappen zie hierboven Mijn vragenlijst is af, wat nu?

2.5 Overig

Soms geeft Limesurvey een foutmelding of is een vraag niet te zien. Het is dan niet altijd duidelijk wat er mis gaat. Vaak is dit op te lossen door de vraagopties en antwoorden nog eens door te lopen en zelfs als er niets mis lijkt de tekst aan te passen (bijv. de tekst de wissen en opnieuw er in te zetten).

Ook kan het soms zijn dat een vraag niet goed wordt weergegeven, zonder duidelijke reden. Een wat aparte oplossing voor dit probleem is om de vraag (of enkel de vraagtekst) te verwijderen en vervolgens weer opnieuw toe te voegen.

Een ander probleem kan zich voordoen als je bepaalde html opmaak gebruikt in de Welkom, beschrijving en afsluit vensters. Wordt dat niet goed weergegeven of wordt je hele vragenlijst niet getoond? Controleer dan of je html hebt gebruikt in die vensters en verwijder die.

2.6 Meer weten?

Wil je andere of complexere dingen doen in Limesurvey dan in deze handleiding aand bod komt, bekijk dan de algemene Engelstalige handleiding van Limesurvey of de eerdere OU documentatie:

Officiele Limesurvey handleiding

Eerdere OU documentatie Limesurvey